Forum

Nico

Zadanie z budynkami produkcyjnymi

na 2 lv musicie wybudowac wszystkie budynkiprodukcyjne i Mieszkalne też dopiero wtedy zaliczy level bo jakiś idiota robiący opis nie rozróżnia budynków produkcyjnych od mieszkalnych
26.02.2016, 10:01