Zdobyte odznaki

Skyforge
26.04.2016, 10:54
Skyforge
Odznaka przyznana została do gry Skyforge
Odznaka zdobyta: 26.04.2016, 10:54
Stormthrone
30.01.2016, 09:45
Stormthrone
Odznaka przyznana została do gry Stormthrone
Odznaka zdobyta: 30.01.2016, 09:45
Czołg
29.01.2016, 00:16
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 29.01.2016, 00:16
Shards of War
28.01.2016, 23:51
Shards of War
Odznaka przyznana została do gry Shards of War
Odznaka zdobyta: 28.01.2016, 23:51
Taern
28.01.2016, 19:05
Taern
Odznaka przyznana została do gry The Pride of Taern
Odznaka zdobyta: 28.01.2016, 19:05