Zdobyte odznaki

War Thunder
10.04.2016, 17:55
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 10.04.2016, 17:55
Islanderz
24.02.2016, 17:18
Islanderz
Odznaka przyznana została do gry Islanderz
Odznaka zdobyta: 24.02.2016, 17:18
Rail Nation
24.02.2016, 17:09
Rail Nation
Odznaka przyznana została do gry Rail Nation
Odznaka zdobyta: 24.02.2016, 17:09
Czołg
28.12.2015, 19:57
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 28.12.2015, 19:57
World of Warships
28.12.2015, 08:27
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 28.12.2015, 08:27
Tanki Online
26.12.2015, 08:16
Tanki Online
Odznaka przyznana została do gry Tanki Online
Odznaka zdobyta: 26.12.2015, 08:16