Zdobyte odznaki

OGame
27.04.2016, 18:35
OGame
Odznaka przyznana została do gry OGame
Odznaka zdobyta: 27.04.2016, 18:35
Czołg
11.03.2016, 20:02
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 11.03.2016, 20:02
Shards of War
28.11.2015, 18:03
Shards of War
Odznaka przyznana została do gry Shards of War
Odznaka zdobyta: 28.11.2015, 18:03
Margonem
28.11.2015, 14:00
Margonem
Odznaka przyznana została do gry Margonem
Odznaka zdobyta: 28.11.2015, 14:00
Shakes & Fidget
28.11.2015, 13:39
Shakes & Fidget
Odznaka przyznana została do gry Shakes&Fidget
Odznaka zdobyta: 28.11.2015, 13:39