Zdobyte odznaki

War Thunder
13.12.2015, 18:03
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 13.12.2015, 18:03
Margonem
08.12.2015, 15:06
Margonem
Odznaka przyznana została do gry Margonem
Odznaka zdobyta: 08.12.2015, 15:06
World of Warships
29.11.2015, 22:06
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 29.11.2015, 22:06
Star Wars: The Old Republic
28.11.2015, 18:37
Star Wars: The Old Republic
Odznaka przyznana została do gry Star Wars: The Old Republic
Odznaka zdobyta: 28.11.2015, 18:37
Dark Era
26.11.2015, 16:45
Dark Era
Odznaka przyznana została do gry Dark Era
Odznaka zdobyta: 26.11.2015, 16:45
Shards of War
25.11.2015, 17:18
Shards of War
Odznaka przyznana została do gry Shards of War
Odznaka zdobyta: 25.11.2015, 17:18
Taern
23.11.2015, 17:05
Taern
Odznaka przyznana została do gry The Pride of Taern
Odznaka zdobyta: 23.11.2015, 17:05
Czołg
21.11.2015, 22:39
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 21.11.2015, 22:39