Zdobyte odznaki

World of Warships
21.03.2016, 21:50
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 21.03.2016, 21:50
Czołg
18.03.2016, 15:46
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 18.03.2016, 15:46
Taern
30.01.2016, 19:23
Taern
Odznaka przyznana została do gry The Pride of Taern
Odznaka zdobyta: 30.01.2016, 19:23
Shards of War
22.01.2016, 15:58
Shards of War
Odznaka przyznana została do gry Shards of War
Odznaka zdobyta: 22.01.2016, 15:58
Legend Online
01.12.2015, 21:54
Legend Online
Odznaka przyznana została do gry Legend Online
Odznaka zdobyta: 01.12.2015, 21:54
Margonem
19.11.2015, 19:16
Margonem
Odznaka przyznana została do gry Margonem
Odznaka zdobyta: 19.11.2015, 19:16
League of Angels
16.11.2015, 16:26
League of Angels
Odznaka przyznana została do gry League of Angels
Odznaka zdobyta: 16.11.2015, 16:26