TREŚĆ ZADANIA NR 1,2,3 @Soso1 u mnie to jakieś 3 godzinki