Zdobyte odznaki

War Thunder
27.12.2016, 19:10
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 27.12.2016, 19:10
Let's Hunt
25.04.2016, 18:41
Let's Hunt
Odznaka przyznana została do gry Let's Hunt
Odznaka zdobyta: 25.04.2016, 18:41
Skyforge
25.04.2016, 14:59
Skyforge
Odznaka przyznana została do gry Skyforge
Odznaka zdobyta: 25.04.2016, 14:59
Shards of War
23.03.2016, 18:38
Shards of War
Odznaka przyznana została do gry Shards of War
Odznaka zdobyta: 23.03.2016, 18:38
Nosgoth
23.03.2016, 16:49
Nosgoth
Odznaka przyznana została do gry Nosgoth
Odznaka zdobyta: 23.03.2016, 16:49
Czołg
22.03.2016, 15:19
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 22.03.2016, 15:19
World of Warships
21.03.2016, 15:20
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 21.03.2016, 15:20
Travian
21.03.2016, 15:18
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 21.03.2016, 15:18