Zdobyte odznaki

Margonem
09.11.2015, 20:44
Margonem
Odznaka przyznana została do gry Margonem
Odznaka zdobyta: 09.11.2015, 20:44
Taern
09.11.2015, 20:02
Taern
Odznaka przyznana została do gry The Pride of Taern
Odznaka zdobyta: 09.11.2015, 20:02
Czołg
09.11.2015, 19:06
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 09.11.2015, 19:06
Khan Wars
08.11.2015, 22:45
Khan Wars
Odznaka przyznana została do gry Khan Wars
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 22:45
Star Conflict
08.11.2015, 18:02
Star Conflict
Odznaka przyznana została do gry Star Conflict
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 18:02
Dark Era
08.11.2015, 14:38
Dark Era
Odznaka przyznana została do gry Dark Era
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 14:38
Generals of War
08.11.2015, 14:22
Generals of War
Odznaka przyznana została do gry Generals of War
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 14:22
Dragon Knight
08.11.2015, 13:05
Dragon Knight
Odznaka przyznana została do gry Dragon Knight
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 13:05
World of Warships
08.11.2015, 09:57
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 08.11.2015, 09:57