Zdobyte odznaki

World of Warships
14.04.2016, 19:20
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 14.04.2016, 19:20
Czołg
11.04.2016, 16:36
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 11.04.2016, 16:36
Legends of Honor
05.04.2016, 14:58
Legends of Honor
Odznaka przyznana została do gry Legends of Honor
Odznaka zdobyta: 05.04.2016, 14:58
Legend Online
05.04.2016, 14:42
Legend Online
Odznaka przyznana została do gry Legend Online
Odznaka zdobyta: 05.04.2016, 14:42