Ile headshotów potrzebuje Galil? Ile headshotów potrzebuje Galil AR, żeby zabić gościa z hełmem?