Nieproszeni goście, jak wykonać? Chatka znajduje się koło jaskini ogrów na prawo od niej , jest otoczona przez liczne grupki szkieletów.