Zadanie ''Król góry kosztowności'' mam takie zadanie, (Podane w temacie) i treść jest następująca. [zdobądż koronę króla kramma z góry staroci]. Jak je wykonać? I gdzie jest góra staroci?