Dobre potiony Najlepiej takie, które mają więcej niż 1 użycie, mam tylko jedną torbę.