help!!!!!!!! Grzybki można zdobyć na niektórych misjach z karczmy, czasem w lochach, za oglądanie reklam i oczywiście kupić.