Gdzie dropią Zwoje Błogosławieństwa? Metiny, skrzynie z bosów, z każdego moba powyżej 50lv