szeregowiec.......... co trzeba zrobić by dostać tego szeregowca