Jak strzelać? Zielone kółko musi się zmniejszyć (skupić) do najmniejszego aby rozrzut był najmniejszy a nie największy.