"Łupy wojenne" Za co się otrzymuje rzeczoną nagrodę?