Magazyn Czy można wziąć sobie jakiś przedmiot wpłacić jego wartość do banku i go używać??