Ilu mieć mieczników we wiosce? Ilu mieć mieczników we wiosce?