Czy m4a1 dostało buffa ? Nie, ale niektórzy grają nim nadal przez wieloletnie pzryzwyczajenie