T49 najlepsze 3 perki Jakie są najlepsze 3 perki na każdego z załoganta na T49?