Jak jest z tym tylium? Jak szkybko i w duzych ilosciach je zdobyć?