Unrank na rankedzie na goldach Przecież to całkowita norma.