Czy da się jakoś połączyć istniejące konto? Na AM nie wolno mieć więcej niż 1 konto. Najlepiej zrobisz wysyłając im zrzut, na któym widać osiągnięty cel.