Mistrzowska Kalista I serdecznie mnie nie interesuje to kto tak jeszcze myśli w przeciwieństwie do zbieranych opinii dla ciebie od innych.