jak grac wtf? Możesz sprecyzować bardziej pytanie?