w co dodać? podstawy zr - 1391 int - 1058 siła - 1048 wytrz - 1303 szcz - 1027 na 179 lvlu