Katarina VS Akali mid 2 zabójczynie, które sprawiają dużo problemów. Która lepsza na linii?