zagroda ile ludności pomieści zagroda na najwyższym poziomie rozbudowania?