Jak zagrać żeby dropnąć skrzynkę? Jak najlepiej zagrać, co zrobić aby dropła skrzynka?