Sar Khayn Wie ktoś jak najłatwiej pokonać Sar Khayna