All mid kiedy najlepiej zejść z lini i zaatakować cała dróżyną?