Czy warto zawierać związek małżeński ? Czy warto zawierać związek małżeński ?