Czy można rozwijać kościół Jeśli dobrze rozumiem, to albo nowe poziomy, albo 2-3 kościoły w różnych wioskach, ale jeden starczy :>