Ile bedzie kosztował nowy dodatek? Jak myślicie jaki będzie koszt noweg dodatku ?