Czy opłaca kupować skina? Czy opłaca się kupować skina do Brauma i Gnara? Czy może jeszcze jakieś niedługo do nich wyjdą?