Zadania z areny Słabe porównanie. Jeśli pracodawca wymagałby ode mnie przejechania na czerwonym świetle, to byłby zobowiązany pokryć moje ewentualne straty z tego tytułu. A serwis wymaga ode mnie założenia nowego konta...