Jak włączyć menu punktów doświadczenia ? Kliknij na swój awatar w lewym dolnym rogu. Otworzy ci się okno, któego szukasz.