Obrońca do BPL kompany będzie ci bronił jak mur .- nikt go nie przejdzie