ststy do hero zero- Plis pomocy co ja mam ulepszać siłę czy kondycję