Czy Metin Walki posiada 25 poziom? Czy Metin Walki posiada 25 poziom?