tibia 2 najsilniejszy potwór na facc Jaki jest najsilniejszy potwor na facc oprócz demondrasa ?