Zadanie 1 ..... Nabij 3 lvl idź tylko za instrukcjami tej babki i samo się wbije :D