Hs 129 B-3 z działkiem 75mm bardzo łatwo do zeszczelić