Prędkość pocisku w typie 64 Jaka jest prędkość na zwykłym AP na tym lighcie?