Pomoze ktoś? Resztki psc Da ktoś resztki psc? Brakuje mi 99 centów