kiedy rynek będzie odblokowany ? kiedy rynek będzie odblokowany ?