Nie zaliczenie zadania Odczekaj 24 h i powinno się zaliczyć